Mentorpower

Binnen dit thema hebben wij 6 thema workshops ontwikkeld. De workshops kunnen in verschillende combinaties worden aangeboden. Van elke workshop bestaat een basis- (1,5 uur) en een uitgebreide versie (3 uren), zodat u zeer flexibel een totaalprogramma kunt samenstellen.

1. Gesprekstechnieken:
Deze workshop geeft met een aantal methodieken de leerkracht een gereedschapskist om om te gaan met moeilijke leerlingen. Een goed gesprek staat centraal als motivator voor gedragsverandering. Deze workshop geeft een inleiding in motiverende gespreksvoering, maar besteedt ook veel aandacht aan vaak onderbelichte luistertechnieken.


2. Grenzen bewaken:
Deze workshop bekijkt het omgaan met jongeren vanuit de haptonomische levensvisie. Waar in de meeste workshops het denken centraal staat, gaat het hier vooral om voelen en beleven, voelen wat "goed" is en wat "fout". Belangrijk als we bezien dat 85% van alle communicatie non-verbaal plaatsvindt en dat het over eigen grenzen gaan een belangrijk oorzaak is van uitputting, distantie en afgenomen competentie (uiteindelijk vaak eindigend in een burn-out). 


3. Observeren, interpreteren en rapporteren:
In deze workshop gaat het over het kijken naar leerlingen met een objectieve(re) bril. We onderzoeken middels enkele filmpjes en oefeningen het verschil tussen objectiviteit en interpretatie onder het motto: "Wat je ziet... is niet altijd wat je ziet". Er wordt uitgebreid ingegaan op zaken die de objectiviteit ondermijnen. En dat 6e zintuig, is dat nu een verrijking of een valkuil?.


4. Klassenmanagement in het VO:
Waar ligt het nu aan dat de ene leerkracht "de klas wordt uitgedragen" en dat de ander schijnbaar fluitend zijn werk doet? Waardoor onderscheidt de effectieve docent zich nu van zijn minder voortvarende collega? In de workshop Klassenmanagement in het VO passeren deze thema's met humor, maar ook met wetenschappelijke feiten in de hand de revue.
 

5. Positieve psychologie:
In deze workshop gaan we oplossingsgericht aan de slag met onszelf én de leerling. Aangeleerde hulpeloosheid versus optimisme, of zoals u wilt: "omdenken". Hoe kunnen we het beste uit ons zelf halen met de focus op de gewenste toekomst, werkend vanuit de kracht in plaats van vanuit de klacht?


6: Eerste hulp bij pubers:
Waarom blijft het huiswerk liggen tot het laatste moment, waarom zijn pubers zo lui, waarom heeft de jeugd van tegenwoordig geen respect meer en is het nu echt zo moeilijk om even na te denken over de consequenties van je gedrag? In deze workshop wordt een sluier opgelicht met betrekking tot adolescentie en het lerende brein.