Handelingsgerichte Diagnostiek voor het PO, VO en MBO

De totale workshop bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk 3 klokuren. 


Het programma ziet er als volgt uit:

Bijeenkomst 1:
Zien van gedrag, gedragsdeterminanten: In vogelvlucht bekend maken met de tegenwoordige visie op gedrag en mogelijkheden tot gedragsverandering. Aanbieden van een (nieuwe?) methode om snel en efficiënt inzicht te verkrijgen in de factoren die meespelen bij (gedrags-) problemen. Dit alles tegen de achtergrond van handelingsgerichte diagnostiek in het  onderwijs.

Bijeenkomst 2:
Opstellen van een handelingsplan: Inzicht verwerven rondom de toegevoegde waarde van handelingsplanning. Kiezen van doel en methodiek op basis van gedragsdeterminanten en ABC. Concreet uitschrijven van de organisatie en uitvoering die voor dit plan nodig is.

Bijeenkomst 3:
Oefenen met een eigen casus: Het opstellen van een handelingsplan voor een eigen leerling op basis van hetgeen we hebben aangeleerd in workshop 1 en 2.

Bijeenkomst 4:
Evalueren van een handelingsplan: Opdoen praktijkervaring rondom evalueren handelingsplanning. Gesprekstechnieken in het kader van handelingsplanning: motiveren enactiveren. Kunnen bijstellen van het handelingsplan op basis van de evaluatie.

Gedurende deze 4 bijeenkomsten wordt de deelnemer middels een afwisseling van diverse werkvormen (theoretisch, praktisch, groeps- en individueel gestuurd) gestimuleerd tot het structureel integreren van handelingsplanning binnen zijn/haar werkgebied en/of functie.

In de afgelopen jaren werd, middels een anonieme inhoudelijke evaluatie na afloop, de Workshop Carrousel steeds met hoge cijfers gewaardeerd door teams binnen het VO.