Workshops

Op basis van de concrete invulling van de zorgstructuur op uw school bekijken wij samen met u hoe handelingsplanning kan worden ingevoerd of verbeterd. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van onze webbased module handelings-planningssysteem. Het is echter ook mogelijk om op basis van uw bestaande handelingsplanningssysteem een inhoudelijke training te verzorgen.

Het is ook mogelijk om een trainingscarrousel handelingsplanning bij ons in te kopen. Binnen deze carrousel van 4 bijeenkomsten doorlopen we het gehele traject van signalering en evaluatie. Er wordt aandacht besteed aan veel processen die aan de bron liggen van het zien van gedrag (gedrags-determinanten), het opstellen van het handelingsplan, het evaluaren hiervan en "last but not least" gesprekstechnieken om op ouders, leerlingen en..... collega's toe te passen. Tenslotte verzorgen wij op locatie ook studiedagen of -dagdelen met betrekking tot gedragsproblematiek. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ADHD, sociaal-emotionele problematiek, hechtingsproblematiek, autisme etc. U krijgt op een toegankelijke manier praktische informatie over (het herkennen van) diverse gedragsstoornissen bij basisschoolleerlingen en adolescenten, maar ook veel handreikingen om hiermee om te gaan.