Psychodiagnostiek

Het doen van psychodiagnostiek bij kinderen en adolescenten omvat veel meer dan de afname van een aantal testen. De verwijzer, de jongere en vaak ook de ouders spelen allemaal een rol in het diagnostisch proces. Afhankelijk van het doel geeft een psychologisch onderzoek informatie over de persoonlijkheid, intelligentie, klachten en/of uw vaardigheden. Het kan daarnaast informatie geven over neuropsychologische functies, bijvoorbeeld de concentratie en het geheugen.

Het verschaft meer inzicht in het ontstaan en voortbestaan van gedrag en kan zo bijdragen om gericht een goede oplossingsstrategie te maken. De diagnostiek vindt doorgaans plaats in het kader van het geven van adviezen en therapie.

De diagnostiekkant van Orthoventief voor kinderen en adolescenten wordt ingevuld door een kinder- en jeugd GZ-psycholoog van "psychologenpraktijk de Mijnstreek".