Pedagogische ondersteuning

Er is niets zo moeilijk als opvoeden (met name van je eigen kind(eren)).

Onze pedagogische ondersteuning is gericht op gezinssystemen die om welke reden dan ook uit elkaar aan het vallen zijn of niet goed meer functioneren. De problemen liggen niet zozeer bij één persoon maar meer bij het gezin als geheel en bij de wisselwerking tussen de gezinsleden. Soms is het voldoende om ouders de nodige handvatten aan te reiken en soms kunnen de kinderen er ook bij worden betrokken, als zij oud genoeg zijn.


Doelen kunnen gericht zijn op:

• Een stabiel, harmonieus en goed functionerend gezin.
• Een heldere opvoedstijl waar ouders in de toekomst mee overweg kunnen.
• Een goede balans tussen de draagkracht en de draaglast van het gezin.


Gezinnen die in aanmerking komen voor pedagogische ondersteuning zijn die waarin bijvoorbeeld:

• Kinderen gedragsproblemen vertonen.
• Ouders opvoedmoeilijkheden ervaren.
• De onderlinge verhoudingen tussen de gezinsleden verstoord zijn.