Bij- en nascholing

ADHD, ODD, Autisme,,, de docent van tegenwoordig krijgt te maken met veel leerlingen die geclassificeerd zijn met een ontwikkelingsstoornis. Daarnaast zijn er mogelijk nog meer leerlingen die weliswaar geen pure stoornis hebben, maar die vanwege het opgroeien in een moeilijke of complexe gezinssituatie allerlei gedrag ontwikkeld hebben dat problemen oplevert op school. Van de scholen en daarmee van de docenten wordt verwacht dat zij deze probleemgedragingen kunnen herkennen en er op een passende wijze mee om weten te gaan. Binnen het VO zal deze gedachte door de invoering van "Passend Onderwijs" alleen maar zwaarder gaan wegen.

Orthoventief verzorgt voor u thematische bij- en nascholingen, waarbij uitgebreid besproken en geoefend wordt hoe gedrag te herkennen en te plaatsen is, maar ook hoe u in en buiten de klas het beste met deze leerlingen om kunt gaan.

Steeds worden theorie en praktijk op een pakkende manier en met veel voorbeelden aan elkaar gekoppeld.

Gegarandeerd dat u middels deze scholingsactitiviteiten veel frustraties bij zowel docent als leerling voorkomt.