Advisering onderwijszorg

Het aanpakken van gedragsproblemen in het onderwijs stopt niet bij het aanbieden van scholing voor docenten. De ervaring leert dat een deel van de probleem ontstaat doordat het zorgsysteem onvoldoende is toegerust op het signaleren van gedragsproblemen en het bijsturen hiervan.

Niet zelden ook is er wel een duidelijk beeld van de gewenste situatie, maar is er onvoldoende kennis en ervaring om een goed geolied systeem op te zetten, waarin er verschillende zorgniveaus bestaan die ook realistisch gefaciliteerd zijn.

Orthoventief kan met u meedenken om uw bestaande organisatie efficiënter te maken en beter voor te bereiden op de toekomst die "Passend Onderwijs" heet.