Visie: de leerling in het centrum

SchoolDataBeheer is een overzichtelijk en efficiënt leerling volgsysteem dat volledig is gebouwd naar de wensen van het speciaal onderwijs. Het programma biedt de onderwijsprofessional handige gereedschappen om de zorgstructuur vorm te geven.

Dit digitale volledig webbased leerling volgsysteem zorgt ervoor dat alle gegevens die door alle partijen over het kind zijn verzameld op en overzichtelijke en chronologische wijze aan het team worden gepresenteerd, alsof je een dossiermap opent, maar dan volledig digitaal.

SchoolDataBeheer is hét LVS voor alle vormen van speciaal onderwijs (voormalige clusters 1 t/m 4); tenslotte zijn alle aanwezige functies gebaseerd op vragen die honderden so-leerkrachten al voor u gesteld hebben.

 

   meiske       pijl rechts       laptop